Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on visuaalista suunnittelua, jossa käytetään kuvia, tekstiä ja muita visuaalisia elementtejä esittämään tietoa ja haluttua viestiä. Graafista suunnittelua on kaikkialla, opasteissa ja pakkauksissa, mainonnassa, verkkosivussa, se ulottuu myös brändäykseen, logoon ja lukuisiin erimuotoisiin esityksiin ja  julkaisuihin.

Visuaalisella suunnittelulla toteutetaan yritykselle tai tuotteelle sen oman ilmeen mukaiset tuotteet. Suunnittelussa noudatetaan tarkkaan brändin mukaisia värejä, grafiikkaa, kuvitusta sekä kirjasimia. Teemme olemassa olevan ohjeistuksen mukaiset esitteet sekä muut markkinointi materiaalit tai suunnittelemme tarvittaessa kokonaan uuden ilmeen sekä ohjeistuksen sen käyttöön.

Graafinen suunnittelu auttaa viestimään vahvasti ja merkityksellisesti sekä luomaan tunnistettavan ja muistettavan brändin. Graafinen suunnittelu on tärkeä osa yrityksen markkinointistrategiaa ja edistää brändin tunnettuutta ja uskottavuutta.

Toteutamme yrityksen arvoja ja toimintaa tukevia tuotteita muun muassa:

  • Logot ja graafiset ohjeistot
  • Lehdet, kirjataitot, esitteet, flyerit, julisteet, folderit, käyntikortit, näyttävät painotuotteet
  • Grafiikat, kuvakkeet ja kuvitukset sekä infograafit lisäämään visuaalisuutta ”pylväsesityksiin”
  • Verkkosivujen grafiikat sekä somekanavien teemat
  • Powerpoint-esitykset ja word-pohjat
  • Messuseinät, taustakankaat, banderollit sekä roll-upit
  • Promomateriaalit, liikelahjojen suunnittelu
  • Kirjojen ja levyjen kannet
  • Tuotepakkaukset ja etiketit

Muut palvelumme

Brändin suunnittelu

Alkaen tarinasta, mielikuvista ja arvoista brändin visuaaliseen suunnitteluun. Logoon ja graafiseen ohjeistoon sekä tuotteiden brändin mukaiseen suunnitteluun.

Sisällön tuottaminen

Kaikessa viestinnässä ja markkinoinnissa sisältö on tärkeintä. Autamme asiakkaitamme tuottamaan tekstiä, kuvaa sekä video- ja ääni sisältöä.

Materiaali tuotanto

Tuotantoon kuuluu painovalmiiden lehtien, esitteiden, mainosten sekä muiden tuotteiden valmistaminen. Tarjoamme myös painoyhteydet.

Verkkosivut ja ylläpito

Suunnittelemme ja toteutamme responsiiviset verkkosivut sekä tarjoamme ylläpito- ja päivityspalvelua. Toteutamme hakukoneoptimoinnin sekä analytiikan.