Brändin suunnittelu

Brändin suunnittelu on kokonaisuus, josta yksi osa on visuaalisuus. Logo, yrityksen tai tuotteen visuaalinen ilme, typografia ja värit. Me suunnittelemme erityisesti juuri visuaalisia brändejä. Mutta koska brändi on paljon enemmän kuin vain logo tai ilme, niin mekin teemme enemmän.

Mitä on brändi

Brändi on sitä mitä palvelusta tai tuotteesta puhutaan. Millaisen mielikuvan yritys luo itsestään ja mitä siitä puhutaan. Brändi ei siis ole vain logo tai värimaailma, se on paljon enemmän, eikä se synny hetkessä. Halutun brändin saavuttaminen vaatii aikaa ja suunniteltuja tekoja. Yrityksen brändi on kaikkea mitä asiakas kokee, näkee ja kuulee, ja lopulta myös se mitä hän ostaa. Kaikki vaikuttavat brändiin. Toimitilasi tai liikkeesi ilme, se miten puhuttelet asiakasta, millaisen asiakaskokemuksen tarjoat. Hyvällä brändillä vahvistat asemaasi kilpailijoihin nähden, luot luottamusta tuotteestasi tai asiantuntevuutta palveluissasi.

Brändi voi olla muun muassa henkilöbrändi, tuotebrändi tai yritysbrändi. Samassa organisaatiossa näitä usein yhdistää visuaalinen brändi.

Visuaalinen brändi = yritysilme

Yritys, palvelu tai tuote näyttää aina joltakin. Siitä miten asiakkaat sen näkevät muodostuu yrityksen visuaalinen brändi. Ja se taas vaikuttaa koko yrityksen brändiin, eli siihen mitä asiakkaat ja ihmiset yrityksestänne ajattelevat. Millaisen mielikuvan he näkemänsä perusteella Teistä luo. Hyvin suunniteltu ilme nostaa palvelunne arvoa aivan kuten arvokkaan näköinen pakkaus tuotteen. 

Ilme erottaa Teidät kilpailijoista, tekee Teistä ainutlaatuisen. Yrityksen strategiaan perustuva visuaalinen ilme tukee Teitä kaikessa aina myynnistä markkinointiin ja esillä oloon, tuotepakkauksista yritys vaatteisiin ja messuosastoihin. Yhtenäinen ilme tekee Teistä juuri Teidän näköisen, tunnistettavan.

antibox logon suunnittelu

Brändin ja ilmeen suunnittelun prosessi

 • Tutustutaan yritykseen ja tuotteisiin perehdytyksen kautta
 • Yhteinen workshop – brändi-identiteetti kartoitus
 • Suunnittelu ja visuaalisten mallien luonti
 • Esittelyn ”raaka kierros”
 • Visuaalisen brändin sekä strategisen brändin yhdistämien
 • Ohjeiston kasaaminen esittelyä varten
 • Muutokset ja korjaukset
 • Jalkautus

Tämä prosessi on hyvin pelkistetty ja se on jokaisessa tapauksessa aina omanlaisensa.

Yritysilmeeseen sisältyviä asioita muun muassa:

 • tunnuksen ja logon suunnittelu
 • graafiset elementit ja piktogrammit
 • typografian (fontit) määrittely
 • värimaailman määrittely
 • kuvamaailman määrittely
 • esityspohjien ja lomakkeiden määrittely (esim. Powerpoint)
 • käyntikortit
 • ulkomainonta, kyltit ja ikkunateippaukset
 • vaatteet ja muut tuotteet
 • yrityksen verkkosivujen suunnittelu
 • graafinen ohjeistus = visuaalinen brandbook

Suosittelemme vähintään logon, värien ja tekstin suunnittelua sekä näistä koostettua ohjeistusta. Näillä saatte visuaalisen viestinnän ja markkinoinnin säilymään yhdenmukaisena ja tunnistettavana. Ohjeistuksen avulla on myös helpompaa teettää materiaaleja markkinointiin ja mainontaan.

Teemme myös pieniä visuaalisia brändi paketteja yritysten perustarpeisiin. Tavoite on aina toimiva visuaalinen pohja yrityksen tai tuotteen markkinointiin ja viestintään.

Yrityksen pieni visuaalinen brändi paketti sisältää:

Logo: logon suunnittelu ja eri tiedostomuodot verkkoon ja printtiin.
Värimaailma: brändin värien määrittely (printti ja verkko).
Typografia, fontit: yrityksen kirjasinten määrittely.
Visuaalinen ilme & graafinen ohjeisto: ohjeisto (4-5 sivua) ja esimerkit edellä mainituista.
Tämä auttaa säilyttämään visuaalisen viestinnän ja markkinoinnin yhdenmukaisena ja tunnistettavana.

Muut palvelumme

Graafinen suunnittelu

Logot ja liikemerkit, markkinointituotteiden suunnittelu printtiin ja verkkoon sekä muut visuaalinen suunnittelu käyntikorteista lehtiin ja pakkauksiin.

Sisällön tuottaminen

Kaikessa viestinnässä ja markkinoinnissa sisältö on tärkeintä. Autamme asiakkaitamme tuottamaan tekstiä, kuvaa sekä video- ja ääni sisältöä.

Materiaali tuotanto

Tuotantoon kuuluu painovalmiiden lehtien, esitteiden, mainosten sekä muiden tuotteiden valmistaminen. Tarjoamme myös painoyhteydet.

Verkkosivut ja ylläpito

Suunnittelemme ja toteutamme responsiiviset verkkosivut sekä tarjoamme ylläpito- ja päivityspalvelua. Toteutamme hakukoneoptimoinnin sekä analytiikan.