Mitä on brändi

Brändi on sitä mitä palvelusta tai tuotteesta puhutaan. Millaisen mielikuvan yritys luo itsestään ja mitä siitä puhutaan. Brändi ei siis ole vain logo tai värimaailma sen on paljon enemmän, eikä se synny hetkessä. Sen muodostumien vie aikaa mutta sen voi tuhota hyvin nopeasti. Yrityksen brändi on kaikkea mitä asiakas kokee, näkee ja kuulee, ja lopulta myös se mitä hän ostaa. Kaikki vaikuttavat brändiin. Toimitilasi tai liikkeesi ilme, se miten puhuttelet asiakasta, millaisen asiakaskokemuksen tarjoat. Hyvällä brändillä vahvistat asemaasi kilpailijoihin nähden, luot luottamusta tuotteestasi tai asiantuntevuutta palveluissasi.

Brändi voi olla muun muassa henkilöbrändi, tuotebrändi tai yritysbrändi. Samassa organisaatiossa näitä usein yhdistää visuaalinen brändi.

Visuaalinen brändi = yritysilme

Yritys, palvelu tai tuote näyttää aina joltakin. Siitä miten asiakkaat sen näkevät muodostuu yrityksen visuaalinen brändi. Ja se taas vaikuttaa koko yrityksen brändiin, eli siihen mitä asiakkaat ja ihmiset yrityksestänne ajattelevat. Millaisen mielikuvan he näkemänsä perusteella Teistä luo. Hyvin suunniteltu ilme nostaa palvelunne arvoa aivan kuten arvokkaan näköinen pakkaus tuotteen. 

Ilme erottaa Teidät kilpailijoista, tekee Teistä ainutlaatuisen. Yrityksen strategiaan perustuva visuaalinen ilme tukee Teitä kaikessa aina myynnistä markkinointiin ja esillä oloon, tuotepakkauksista yritys vaatteisiin ja messuosastoihin. Yhtenäinen ilme tekee Teistä juuri Teidän näköisen, tunnistettavan.

Brändin ja ilmeen suunnittelun prosessi

 • Tutustutaan yritykseen ja tuotteisiin perehdytyksen kautta
 • Yhteinen workshop – brändi-identiteetti kartoitus
 • Suunnittelu ja visuaalisten mallien luonti
 • Esittelyn ”raaka kierros”
 • Visuaalisen brändin sekä strategisen brändin yhdistämien
 • Ohjeiston kasaaminen esittelyä varten
 • Muutokset ja korjaukset
 • Jalkautus

Tämä prosessi on hyvin pelkistetty ja se on jokaisessa tapauksessa aina omanlaisensa.

Teemme myös pieniä visuaalisia brändi paketteja joissa lähdetään paljon yksinkertaisemmin liikkeelle. Silti tavoitteena on toimiva visuaalinen pohja yrityksen tai tuotteen markkinointiin ja viestintään.

Yritysilmeeseen sisältyviä asioita muun muassa:

 • tunnuksen ja logon suunnittelu
 • graafiset elementit ja piktogrammit
 • typografian (fontit) määrittely
 • värimaailman määrittely
 • kuvamaailman määrittely
 • esityspohjien ja lomakkeiden määrittely (esim. Powerpoint)
 • käyntikortit
 • ulkomainonta, kyltit ja ikkunateippaukset
 • vaatteet ja muut tuotteet
 • yrityksen verkkosivujen suunnittelu
 • graafinen ohjeistus = visuaalinen brandbook

Suosittelemme vähintään logon, värien ja tekstin suunnittelua sekä näistä koostettua ohjeistusta. Näille saatte visuaalisen viestinnän ja markkinoinnin säilymään yhdenmukaisena ja tunnistettavana.

Muut palvelumme

Graafinen suunnittelu

Logot ja liikemerkit, markkinointituotteiden suunnittelu printtiin ja verkkoon sekä muut visuaalinen suunnittelu käyntikorteista lehtiin ja pakkauksiin.

Lisää graafisesta suunnittelusta

Sisällön tuottaminen

Kaikessa viestinnässä ja markkinoinnissa sisältö on tärkeintä. Autamme asiakkaitamme tuottamaan tekstiä, kuvaa sekä video- ja ääni sisältöä.

Lue lisää sisällön tuottamisesta

Materiaali tuotanto

Tuotantoon kuuluu painovalmiiden lehtien, esitteiden, mainosten sekä muiden tuotteiden valmistaminen. Tarjoamme myös painoyhteydet.

Lue lisää materiaalien tuotannosta

Verkkosivut ja ylläpito

Suunnittelemme ja toteutamme responsiiviset verkkosivut sekä tarjoamme ylläpito- ja päivityspalvelua. Toteutamme hakukoneoptimoinnin sekä analytiikan.

Lue lisää verkkosivu-palveluista